2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł

Zasady tworzenia polskiego nazewnictwa leków

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 1, 49–54