Redakcja

 

Adres redakcji

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

 

Redaktor Naczelny

Prof. dr. hab. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
tel. +48 61 84 91 531
janusz.rybakowski@gmail.com

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
tel. +48 61 8 491 549
jjjaracz@gmail.com

 

Sekretarz Redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
mchoszcz@ipin.edu.pl

 

Komitet Redakcyjny

Ewa Bałkowiec-Iskra, Department of Experimental Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Przemysław Bieńkowski, Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Wiesław J. Cubała, Department of Adult Psychiatry, Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland
Anna Członkowska, 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Dominika Dudek, Department of Adult Psychiatry, Medical College, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Wolfgang Fleischhacker, Department of Psychiatry & Psychotherapy, Medical University Innsbruck, Innsbruck, Austria
Piotr Gałecki, Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
Janusz Heitzman, Department of Forensic Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Małgorzata Janas-Kozik, Department of Psychiatry and Psychotherapy of Developmental Age, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Marek Jarema, 3rd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warszawa, Poland
René Kahn, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA
Alicja Kalinowska-Łyszczarz, Department of Neurology Division of Neurochemistry and Neuropathology, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Hanna Karakuła-Juchnowicz, 1st Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
Marek Krzystanek, Department of Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Jolanta Kucharska-Mazur, Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Iwona Kurkowska, 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Jerzy Landowski, Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland
Jerzy Leszek, Department of Psychiatry, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland
Jan Libiger, Department of Psychiatry, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic
Paweł Mierzejewski, Department of Pharmacology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Piotr Maciejak, Department of Neurochemistry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Przemysław Mikołajczak, Department of Pharmacology, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Dagmara Mirowska-Guzel, Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Joanna Pawlak, Department of Genetics in Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Agnieszka Permoda, Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Jos Peuskens, Department of Psychiatry, University of Leuven, Leuven, Belgium
Barbara Remberk, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Zoltán Rihmer, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis Medical University, Budapest, Hungary
Filip Rybakowski Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Jerzy Samochowiec, Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Marcin Siwek, Department of Affective Disorders, Medical College, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Agnieszka Słopień, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Agata Szulc, Department of Psychiatry, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Łukasz Święcicki, 2nd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Joanna Twarowska-Hauser, Department of Genetics in Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Napoleon Waszkiewicz, Department of Psychiatry, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland
Adam Wichniak, 3rd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Marcin Wojnar, Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Allan Young, Centre for Affective Disorders, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London, United Kingdom

 

Redakcja językowa

Marta Robson

Kamil Lentner (32 Litery)