Recenzowanie

 

Wszystkie nadesłane prace podlegają:

  1. wstępnej ocenie redakcji - redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów niezgodnych z profilem czasopisma lub o niskim poziomie merytorycznym
  2. anonimowej ocenie niezależnych recenzentów, spoza jednostki, z której pochodzą autorzy (3 recenzentów w wypadku prac oryginalnych, 2 - w wypadku pozostałych prac)
  • autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi
  • recenzenci oceniają prace pod kątem jej: (1) poprawności merytorycznej, formalnej i językowej, (2) oryginalności i wartości naukowej, (3) praktycznej przydatności klinicznej lub dydaktycznej
  • recenzja zawiera jednoznaczny wniosek kwalifikujący pracę do: (1) przyjęcia, (2) przyjęcia po wprowadzeniu zmian redakcyjnych, (3) ponownej recenzji po wprowadzeniu zmian merytorycznych, (4) odrzucenia
  • w przypadku odmiennych lub sprzecznych wniosków poszczególnych recenzji, decyzję co do dalszego postępowania podejmuje redakcja
  • uwagi i wnioski recenzentów są przekazywane autorom, którzy proszeni są o odniesienie się do uwag krytycznych
  • ocenie poprawności analizy statystycznej - w przypadku prac oryginalnych wykorzystujących zaawansowane metody analizy statystycznej

Autor nadsyłający pracę jest informowany o wszystkich etapach oceny i decyzjach redakcji.

 

Recenzenci tomu 28, 2012

Recenzenci tomu 29, 2013

Recenzenci tomu 30, 2014

Recenzenci tomu 31, 2015

Recenzenci tomu 32, 2016

Recenzenci tomu 33, 2017

Recenzenci tomu 34, 2018

Recenzenci tomu 35, 2019

Recenzenci tomu 36, 2020

Recenzenci tomu 37, 2021