Kontakt

 

Redakcja

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

 

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
+48 61 84 91 531
janusz.rybakowski@gmail.com

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Jan Jaracz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
+48 61 8 491 549
jjjaracz@gmail.com

 

Sekretarz Redakcji

Małgorzata Choszcz

Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
mchoszcz@ipin.edu.pl

 

Wydawca

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sekcja Wydawnictw
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

+48 22 45 82 704
+48 22 45 82 659

wydawnictwo@ipin.edu.pl