O czasopiśmie

 

Półrocznik wydawany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Sekcją Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology / Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest półrocznikiem publikującym prace naukowe i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma jest farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych oraz neurologicznych, farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych, neuropsycho-farmakologia dzieci i młodzieży oraz wieku podeszłego, mechanizm działania leków psychotropowych, wpływ leczenia farmakologicznego na czynność bioelektryczną mózgu (farmako-EEG), na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne, metody psychometrycznej oceny działania leków, badania skuteczności i objawów niepożądanych działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych, aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia, neuroobrazowanie stosowania leków, problemy etyczne związane ze stosowaniem leków oraz standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii.
Czasopismo przyjmuje do druku prace oryginalne, prace poglądowe, krótkie doniesienia, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy do redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych oraz omówienia książek.

Czasopismo wydawane jest od 1984 roku, początkowo jako kwartalnik "Leki Psychotropowe". Redaktorami naczelnymi byli: dr Leszek Welbel (1984-1991) i prof. Małgorzata Rzewuska (1991-1995). W 1995 roku pismo zmieniło nazwę na "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii". Redaktorem naczelnym w latach 1995-2005 była prof. Małgorzata Rzewuska, a od 2006 - prof. Janusz Rybakowski.

 

MEiN: 20 pkt
Punktacja Index Copernicus 2022: 88,59 pkt

 

Wersja drukowana czasopisma Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology / Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest wersją pierwotną (referencyjną).

Zadania: (1) Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia Psychiatrii i Neurologii" oraz (2) Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów publikowanych w kwartalniku "Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia Psychiatrii i Neurologii" były finansowane w latach 2018-2019 w ramach umowy nr 707/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zadanie: Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Farmakoterapia Psychiatrii i Neurologii/Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology" było finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy nr 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

W latach 2012-2015 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus

 

ISSN 1234-8279 (wersja drukowana)

e-ISSN 2449-9315 (wersja internetowa czasopisma)