Prenumerata

 

Warunki prenumeraty

 

rok 2024

prenumetata krajowa:

dla odbiorców indywidualnych: 140,00 PLN
dla instytucji: 180,00 PLN

prenumerata zagraniczna:

dla odbiorców indywidualnych: 100,00 EURO
dla instytucji: 170,00 EURO

  

Zakup prenumeraty

Prenumeratę można zakupić na stronie internetowej lub składając pisemne zamówienie (drogą mailową, faksem lub listownie).
Składając pisemne zamówienie, mogą Państwo skorzystać z tego formularza zamówienia: 

Uwaga! W wypadku pisemnego zamówienia płatności za prenumeratę należy dokonywać po złożeniu zamówienia - podając w treści przelewu numer faktury.

IPiN „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

nr konta: 07 1140 1010 0000 5280 8400 1017


Informacja o prenumeracie

Sekcja Wydawnictw Instytutu Psychiatrii i Neurologii
+48 22 45 82 704
wydawnictwo@ipin.edu.pl

 

Prenumeratorzy otrzymują pocztą eglemplarze wydań papierowych oraz uzyskują dostęp do elektronicznej wersji czasopisma.