2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Właściwości farmakologiczne i kliniczne opipramolu w świetle nowych badań

Jan Jaracz1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 115-121
Słowa kluczowe: opipramol, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia somatyzacyjne

Streszczenie

W pracy zaprezentowano wyniki nowszych badań poświęconych farmakologicznym i klinicznym właściwościom opipramolu. Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że lek ten jest silnym liganiem receptorów sigma-l i sigma-2, przez co nasila przekaźnictwo w układzie dopaminergicznym i wywiera działanie anksjolityczne. Efekt ten potwierdzono w badaniach na zwierzęcych modelach lęku. Przeprowadzone ostatnio badania kliniczne wykazały skuteczność opipramolu u chorych na zaburzenia lękowe uogólnione oraz zaburzenia somatyzacyjne. Lek jest dobrze tolerowany, nie powoduje efektów uzależnienia, co wskazuje, że stanowi on interesującą alternatywę dla benzodiazepin w leczeniu zaburzeń związanych ze stresem i zaburzeń pod postacią somatyczną.