2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu depresji

Kamila Krawczyk1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 2, 101–107
Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, depresja, leczenie

Streszczenie

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 odgrywają znaczącą rolę w organizmie człowieka zapewniając prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych, wpływają na przekaźnictwo międzykomórkowe, są składnikiem budulcowym błon komórkowych oraz biorą udział w produkcji eikozanoidów, takich jak prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny i lipoksyny. Zarówno dane epidemiologiczne, jak i wyniki badań neurobiologicznych potwierdzają związek niedoboru kwasów tłuszczowych typu omega-3 z depresją. Rezultaty szeregu badań klinicznych wskazują, że dodanie kwasów tłuszczowych do standardowego leczenia przeciwdepresyjnego zwiększa skuteczność leczenia depresji, występującej zarówno w przebiegu zaburzeń afektywnych jednobiegunowych jak i dwubiegunowych. Istnieją również badania stwierdzające terapeutyczne działanie kwasów tłuszczowych omega-3 stosowanych jako monoterapia w depresji poporodowej. Dotychczasowe obiecujące wyniki wskazujące na korzyści stosowania kwasów tłuszczowych w leczeniu depresji wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach.

Adres do korespondencji:
Kamila Krawczyk,
Klinika Psychiatrii Dorosłych A.M Poznań,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 061 8491508, fax 061 8480392
e-mail: krawczyk.kamila@poczta.onet.pl