Redakcja

 

Adres redakcji

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

 

Redaktor Naczelny

Prof. dr. hab. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
tel. +48 61 84 91 531
janusz.rybakowski@gmail.com

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr hab. Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
tel. +48 61 8 491 549
jjjaracz@gmail.com

 

Sekretarz Redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
wydawn2@ipin.edu.pl

 

Komitet Redakcyjny

Ewa Bałkowiec-Iskra (Warszawa)
Przemysław Bieńkowski (Warszawa)
Wiesław J. Cubała (Gdańsk)
Anna Członkowska (Warszawa)
Dominika Dudek (Kraków)
Wolfgang Fleischhacker (Innsbruck)
Dorota Frydecka (Wrocław)
Piotr Gałecki (Łódź)
Joanna Hauser (Poznań)
Janusz Heitzman (Warszawa)
Małgorzata Janas-Kozik (Katowice)
Marek Jarema (Warszawa)
René Kahn (Nowy Jork)
Alicja Kalinowska-Łyszczarz (Poznań)
Hanna Karakuła-Juchnowicz (Lublin)
Andrzej Kiejna (Wrocław)
Wojciech Kozubski (Poznań)
Marek Krzystanek (Katowice)
Jolanta Kucharska-Mazur (Szczecin)
Iwona Kurkowska (Warszawa)
Jerzy Landowski (Gdańsk)
Jerzy Leszek (Wrocław)
Jan Libiger (Hradec Králové)
Paweł Mierzejewski (Warszawa)
Przemysław Mikołajczak (Poznań)
Dagmara Mirowska-Guzel (Warszawa)
Irena Nalepa (Kraków)
Joanna Pawlak (Poznań)
Agnieszka Permoda (Poznań)
Jos Peuskens (Leuven)
Barbara Remberk (Warszawa)
Zoltán Rihmer (Budapest)
Filip Rybakowski (Poznań)
Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Marcin Siwek (Kraków)
Agnieszka Słopień (Poznań)
Tomasz Sobów (Łódź)
Dominik Strzelecki (Łódź)
Agata Szulc (Białystok)
Łukasz Święcicki (Warszawa)
Napoleon Waszkiewicz (Białystok)
Adam Wichniak (Warszawa)
Marcin Wojnar (Warszawa)
Allan Young (London)

 

Redakcja językowa

Marta Robson
martarobson@gmail.com

Dom Tłumaczeń Sowa
biuro@e-sowa.eu