Redakcja

 

Adres redakcji

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

 

Redaktor Naczelny

Prof. dr. hab. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
tel. +48 61 84 91 531
janusz.rybakowski@gmail.com

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr hab. Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
tel. +48 61 8 491 549
jjjaracz@gmail.com

 

Sekretarz Redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
wydawn2@ipin.edu.pl

 

Komitet Redakcyjny

Przemysław Bieńkowski (Warszawa)
Alina Borkowska (Bydgoszcz)
Wiesław J. Cubała (Gdańsk)
Anna Członkowska (Warszawa)
Andrzej Członkowski (Warszawa)
Dominika Dudek (Kraków)
Wolfgang Fleischhacker (Innsbruck)
Piotr Gałecki (Łódź)
Joanna Hauser (Poznań)
Janusz Heitzman (Warszawa)
Marek Jarema (Warszawa)
Wojciech Jernajczyk (Warszawa)
René Kahn (Utrecht)
Andrzej Kiejna (Wrocław)
Wojciech Kostowski (Warszawa)
Wojciech Kozubski (Poznań)
Marek Krzystanek (Katowice)
Iwona Kurkowska (Warszawa)
Jerzy Landowski (Gdańsk)
Jan Libiger (Hradec Králové)
Jacek Losy (Poznań)
Sławomir Michalak (Poznań)
Dagmara Mirowska-Guzel (Warszawa)
Jos Peuskens (Leuven)
Andrzej Pilc (Kraków)
Adam Płaźnik (Warszawa)
Andrzej Rajewski (Poznań)
Zoltán Rihmer (Budapest)
Filip Rybakowski (Warszawa)
Joanna Rymaszewska (Wrocław)
Danuta Ryglewicz (Warszawa)
Małgorzata Rzewuska (Warszawa)
Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Tomasz Sobów (Łódź)
Agata Szulc (Białystok)
Łukasz Święcicki (Warszawa)
Adam Wichniak (Warszawa)
Marcin Wojnar (Warszawa)
Jerzy Vetulani (Kraków)
Allan Young (London)
Jolanta Zawilska (Łódź)

 

Redakcja językowa

Marta Robson
martarobson@gmail.com

Dom Tłumaczeń Sowa
biuro@e-sowa.eu