2017 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Wortioksetyna czy duloksetyna – profil pacjenta i indywidualizacja terapii na podstawie opisu przypadków pacjentów

Piotr Baranowski1, Dorota Kuczborska-Majda1
1. „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 239–250
Data publikacji: 30-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.002
Słowa kluczowe: wortioksetyna, duloksetyna, depresja, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Wortioksetyna to nowoczesny lek przeciwdepresyjny o szerokim profilu receptorowym. Zarówno w USA (przez Food and Drug Administration, FDA), jak i w Europie (przez European Medicines Agency, EMA) wortioksetyna  została zarejestrowana do leczenia dużych epizodów depresji u dorosłych. Obecnie trwają badania nad rozszerzeniem wskazań terapeutycznych tego leku. Duloksetyna to lek z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego  serotoniny i noradrenaliny. Wskazania rejestracyjne leku obejmują: duże zaburzenia depresyjne, ból w przebiegu neuropatii  ukrzycowej oraz zaburzenia lękowe uogólnione. Duloksetyna podobnie jak wortioksetyna zarejestrowana jest w terapii u osób dorosłych.

Adres do korespondencji:
Dorota Kuczborska-Majda
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18,
50-226 Wrocław, Poland
phone: +48 506066823
email: Dorota.Majda@interia.eu