Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 2

Edytorial

Edytorial

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1), 91–94
Data publikacji: 19-01-2024
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.133523
Adres do korespondencji:
janusz.rybakowski@gmail.com