Zeszyt aktualny

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 1

Edytorial

Edytorial

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1), 5–8
Data publikacji: 07-07-2023
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127940
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Janusz Rybakowski
Poznan University of Medical Sciences
Department of Adult Psychiatry
27/33 Szpitalna Str., 60-572 Poznań, Poland
email: janusz.rybakowski@gmail.com