Lista recenzentów tomu 37, 2021

Leszek Bidzan
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdańsk, Polska

Adrian Chrobak
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii, Kraków, Polska

Dominika Dudek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Kraków, Polska

Piotr Gałecki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Łódź, Polska

Jan Jaracz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Hanna Karakuła-Juchnowicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii, Lublin, Polska

Andrzej Kiejna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii, Wrocław, Polska

Marek Krzystanek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii Dorosłych, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katowice, Polska

Jolanta Kucharska-Mazur
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Szczecin, Polska

Krzysztof Kucia
Śląski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Katowice, Polska

Jerzy Landowski
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Gdańsk, Polska

Jacek Losy
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Neurologii, Zakład Neuroimmunologii Klinicznej, Poznań, Polska

Dorota Łojko
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Piotr Maciejak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Neurochemii, Warszawa, Polska

Jolanta Masiak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Psychiatrii, Lublin, Polska

Tadeusz Parnowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Beata Pucher
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Poznań, Polska

Jerzy Samochowiec
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Szczecin, Polska

Halina Sienkiewicz-Jarosz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa, Polska

Marcin Siwek
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Kraków, Polska

Marta Stelmach-Mardas
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Poznań, Polska

Aleksandra Suwalska
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Tomasz Szafrański
Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Warszawa, Polska

Łukasz Święcicki
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Agata Szulc
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Beata Tarnacka
Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Klinika Rehabilitacji, Warszawa, Polska

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok, Polska

Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Jarosław Woroń
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Farmakologii Klinicznej, Kraków, Polska