Lista recenzentów tomu 36, 2020

Leszek Bidzan
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdańsk, Polska

Adrian Chrobak
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii, Kraków, Polska

Wiesław Cubała
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdańsk, Polska

Anna Członkowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa, Polska

Monika Dmitrzak-Węglarz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Zakład Genetyki w Psychiatrii, Poznań, Polska

Jolanta Dorszewska
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Neurologii, Pracownia Neurobiologii, Poznań, Polska

Dominika Dudek 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Kraków, Polska

Dorota Frydecka
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii, Wrocław, Polska

Piotr Gałecki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Łódź, Polska

Marek Harat 
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Neurochirurgii i Neurologii, Bydgoszcz, Polska

Małgorzata Janas-Kozik
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii i Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katowice, Polska

Jan Jaracz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Alicja Kalinowska-Łyszczarz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Neurologii, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Poznań, Polska

Hanna Karakuła-Juchnowicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katerdra i Klinika Psychiatrii, Lublin, Polska

Andrzej Kiejna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii, Wrocław, Polska

Wojciech Kozubski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii, Poznań, Polska

Marek Krzystanek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii Dorosłych, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katowice, Polska

Jolanta Kucharska-Mazur
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Szczecin, Polska

Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa, Polska

Jerzy Landowski
Gdański Uniwesytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzen Nerwicowych, Gdańsk, Polska

Jerzy Leszek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii, Wrocław, Polska

Michał Lew-Starowicz
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Psychiatrii, Warszawa, Polska

Jacek Losy
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Neurologii, Zakład Neuroimmunologii Klinicznej, Poznań, Polska

Dorota Łojko
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Piotr Maciejak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Neurochemii, Warszawa, Polska

Paweł Mierzejewski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, Warszawa, Polska

Błażej Misiak
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii, Wrocław, Polska

Sławomir Murawiec
Harmony Medical Centrum Medyczne, Warszawa, Polska

Tadeusz Nasierowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna,Warszawa, Polska

Jan Nowak
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej, Poznań, Polska

Agnieszka Permoda-Osip 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Filip Rybakowski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Jerzy Samochowiec
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii, Szczecin, Polska

Marcin Siwek
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Kraków, Polska

Michał Skalski
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Dominik Strzelecki
Unwerstet Medyczny w Łodzi, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Łódź, Polska

Aleksandra Suwalska
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Polska

Tomasz Szafrański
Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Warszawa, Polska

Agata Szulc
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Agnieszka Słopień
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poznań, Polska

Łukasz Święcicki
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok, Polska

Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Polska

Jarosław Woroń
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Farmakologii Klinicznej, Kraków, Polska