Lista recenzentów tomu 35, 2019

Rafał Jaeschke
Jan Jaracz Marek
Jarema Hanna
Karakuła-Juchnowicz
Wojciech Kozubski
Marek Krzystanek
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Krzysztof Kus
Jerzy Landowski
Dorota Łojko
Agnieszka Permoda-Osip
Joanna Rymaszewska
Jerzy Samochowiec
Marcin Siwek
Tomasz Sobów
Łukasz Święcicki
Monika Talarowska
Adam Wichniak