Lista recenzentów tomu 34, 2018

Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Ewa Bałkowiec-Iskra
Przemysław Bieńkowski 

Wiesław Cubała 
Anna Członkowska
Monika Dmitrzak-Węglarz 

Dorota Frydecka
Bogusław Habrat
Rafał Jaeschke
Jan Jaracz
Alicja Kalinowska-Łyszczarz
Wojciech Kozubski
Marek Krzystanek
Jerzy Landowski
Jacek Losy
Przemysław Mikołajczak
Irena Nalepa
Agnieszka Permoda-Osip
Marcin Siwek
Michał Skalski
Tomasz Sobów
Łukasz Święcicki
Napoleon Waszkiewicz
Adam Wichniak
Jarosław Woroń