Lista recenzentów tomu 33, 2017

Anna Antosik-Wójcińska
Przemysław Bieńkowski
Monika Dmitrzak-Węglarz
Dominika Dudek
Bogusław Habrat
Robert Hese
Małgorzata Janas-Kozik
Jan Jaracz
Hanna Karakuła-Juchnowicz
Krzysztof Krysta
Marek Krzystanek
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Jerzy Landowski
Agnieszka Permoda-Osip
Piotr Popik
Barbara Remberk
Agnieszka Remlinger-Molenda
Janusz Rybakowski
Jerzy Samochowiec
Marcin Siwek
Tomasz Sobów
Łukasz Święcicki
Monika Talarowska
Adam Wichniak