Lista recenzentów tomu 32, 2016

Wiesław Cubała
Stanisław Czekalski
Monika Dmitrzak-Węglarz
Piotr Gałecki
Robert Hese
Andrzej Jakubczyk
Małgorzata Janas-Kozik
Jan Jaracz
Marek Jarema
Wojciech Jernajczyk
Marek Krzystanek
Hanna Karakuła-Juchnowicz
Jerzy Landowski
Jacek Losy
Elżbieta Nowakowska
Janusz Rybakowski
Danuta Ryglewicz
Joanna Rymaszewska
Jerzy Samochowiec
Michał Skalski
Dominik Strzelecki
Aleksandra Suwalska
Łukasz Święcicki
Marta Tyszkiewicz-Nwafor
Adam Wichniak
Paweł Wójciak
Jolanta Zawilska