Lista recenzentów tomu 31, 2015

Ewa Bałkowiec-Iskra
Wiesław Cubała
Dominika Dudek
Piotr Gałecki
Robert Hese
Jan Jaracz
Wojciech Kozubski
Marek Krzystanek
Marta Kubera
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Jerzy Landowski
Jacek Losy
Sławomir Michalak
Tadeusz Parnowski
Stanisław Pużyński
Agnieszka Remlinger-Molenda
Filip Rybakowski
Jerzy Samochowiec
Marcin Siwek
Tomasz Sobów
Aleksandra Suwalska
Agata Szulc
Łukasz Święcicki
Tomasz Szafrański
Jarosław Sławek
Jarosław Woroń