Lista recenzentów tomu 30, 2014

 

Ewa Bałkowiec-Iskra
Andrzej Czernikiewicz
Władysława Daniel
Małgorzata Janas-Kozik
Jan Jaracz
Marek Jarema
Wojciech Kozubski
Marek Krzystanek
Katarzyna Kucharska-Pietura
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Jerzy Landowski
Jerzy Leszek
Jacek Losy
Piotr Maciejak
Maciej Matuszczyk
Paweł Mierzejewski
Tadeusz Parnowski
Stanisław Pużyński
Adam Płaźnik
Andrzej Rajewski
Joanna Rymaszewska
Tomasz Sobów
Łukasz Święcicki
Agata Szulc
Jerzy Vetulani
Adam Wichniak