Lista recenzentów tomu 29, 2013

 

Przemysław Bieńkowski
Wiesław Cubała
Dominika Dudek
Robert Hese
Małgorzata Janas-Kozik
Jan Jaracz
Wojciech Jernajczyk
Hanna Karakuła
Andrzej Kobus
Marek Krzystanek
Jerzy Landowski
Jacek Losy
Dorota Łojko
Sławomir Michalak
Tadeusz Parnowski
Tomasz Pawełczyk
Stanisław Pużyński
Adam Płaźnik
Jolanta Rabe-Jabłońska
Marcin Siwek
Aleksandra Suwalska
Łukasz Święcicki
Andrzej Szczudlik
Waldemar Szelenberger
Agata Szulc
Agnieszka Słopień
Marcin Wojnar
Tomasz Wolańczyk
Marcin Ziółkowski