Lista recenzentów tomu 28, 2012

 

Przemysław Bieńkowski
Andrzej Czernikiewicz
Piotr Gałecki
Justyna Holka-Pokorska
Marek Jarema
Hanna Karakuła
Andrzej Kiejna
Katarzyna Kucharska
Jerzy Landowski
Jacek Losy
Adam Płaźnik
Bożena Roczniak
Joanna Rymaszewska
Małgorzata Rzewuska
Jerzy Samochowiec
Marcin Siwek
Andrzej Szczudlik
Waldemar Szelenberger
Łukasz Święcicki
Adam Wichniak