2020 issue 2

Back

Volume 36, issue 2

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (2), 91–94
Date of publication: 09-09-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.08.004