2018 issue 4

Back

Volume 34, issue 4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 247–248
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.03.001