2017 issue 3-4

Back

Volume 33, issue 3-4

Scientific conference report

Report of the 5 th ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology (Venice, Italy, 2–7 April 2017)

Anna Zielińska1, Piotr Niwiński2
1. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
2. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 251–261
Date of publication: 23-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.005
Keywords: ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology

Abstract

The aim of the publication is to present the topics covered during the ECNP School of Children and Adolescent Neuropsychopharmacology which took place in Venice (2–7 April 2017). International experts provided high-level and up-to-date training in child and adolescent neuropsychopharmacology.

Address for correspondence:
Anna Zielińska
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, Poland
email: ania.b.zielinska@gmail.com