2017 issue 3-4

Back

Volume 33, issue 3-4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 165–167
Date of publication: 30-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.009