2015 issue 1

Back

Volume 31, issue 1

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (1), 5–8
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.06.002