2010 issue 2

Back

Volume 26, issue 2

Scientific conference report

The report on the session ‘Lithium in the treatment and prophylaxis of affective disorders’. 43 rd Congress of the Polish Psychiatric Association, Poznań, 26.06.2010

Aleksandra Suwalska1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 79–84
Address for correspondence:
Aleksandra Suwalska
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 8491 539, email asuwalska@umed.poznan.pl