2008 issue 3

Back

Volume 24, issue 3

Article

Indications for second-generation antipsychotic drugs

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 3, 177–182