1999 issue 3

Back

Volume 15, issue 3

Article

Neurosteroidy: biosynteza, metabolizm, mechanizmy działania i perspektywy zastosowania klinicznego

Agnieszka I. Członkowska1, Halina Sienkiewicz-Jarosz1, Marek Siemiątkowski1, Adam Płaźnik1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 68-76

Abstract

The authors present the most recent information related to biosynthesis, metabolism, mechanism of action and the role of neurosteroids in physiological processes of the central nervous system (CNS). They also indicate neurobiological principles of clinical application in the therapy of different diseases of CNS.