1998 issue 4

Back

Volume 14, issue 4

Article

Miejsce typowych i atypowych neuroleptyków w terapii zaburzeń schizofrenicznych

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 5-12