1996 issue 3

Back

Volume 12, issue 3

Article

Świadoma zgoda w schizofrenii

Sławomir Sidorowicz1, Grzegorz Bagiński2
1. Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Department of Psychiatry, Eastbourne District General Hospital, W. Brytania
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 3, 62-70