1996 issue 3

Back

Volume 12, issue 3

Article

Rozpoczynanie i kontynuowanie leczenia neuroleptycznego w schizofrenii

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu