1996 issue 3

Back

Volume 12, issue 3

Article

Nowoczesne formy rehabilitacji chorych na schizofrenię

Joanna Meder1
1. Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie