1996 issue 3

Back

Volume 12, issue 3

Article

Miejsce szpitala psychiatrycznego w terapii schizofrenii

Maria Pałuba1
1. Szpital Psychiatryczny - Tworki