2023 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 1

Recenzja książki

Recenzja książki „Psychofarmakologia kliniczna” pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Janusza Rybakowskiego

Przemysław Bieńkowski1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 79-80
Data publikacji: 07-07-2023
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127425

Streszczenie

Recenzja książki „Psychofarmakologia kliniczna" pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Janusza Rybakowskiego.

Adres do korespondencji:
Department of Psychiatry
Medical University of Warsaw
27 Nowowiejska Str., 00-665 Warsaw, Poland
email: pbienko@yahoo.com