2023 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Nowe leki przeciwpsychotyczne

Krzysztof Wojtasik-Bakalarz1, Marcin Siwek1
1. Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 19-38
Data publikacji: 07-07-2023
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.124608
Słowa kluczowe: brekspiprazol, kariprazyna, lumateperon, lurasidon, pimawanseryna

Streszczenie

Cel. Celem pracy było przedstawienie informacji dotyczących mechanizmów działania, farmakokinetyki, skuteczności klinicznej oraz tolerancji nowych leków przeciwpsychotycznych – lurasidonu, brekspiprazolu, kariprazyny, lumateperonu i pimawanseryny – a także porównanie ich z dotychczas dostępnymi preparatami.

Przegląd piśmiennictwa. Dokonano przeglądu badań klinicznych, przedklinicznych, przeglądu literatury oraz metaanaliz dotyczących opisanych leków. Podsumowano informacje dotyczące efektów farmakodynamicznych, farmakokinetyki, skuteczności klinicznej oraz tolerancji opisanych leków.

Wnioski. Opisane w artykule leki wydają się dawać nadzieję na poprawę skuteczności leczenia schizofrenii, szczególnie w zakresie jej objawów negatywnych, poznawczych i depresyjnych. Wydają się również lepiej tolerowane niż dotychczas stosowane preparaty.

Adres do korespondencji:
Krzysztof Wojtasik-Bakalarz
Department of Affective Disorders, Chair of Psychiatry
Jagiellonian University Medical College
21 A M. Kopernika Str., 31-501 Krakow, Poland
email: k.wojtasik-bakalarz@gmail.com