2023 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 39, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Lumateperon w leczeniu schorzeń psychiatrycznych – przegląd literatury

Ada Kaczmarek1, Wiktor Szymajda1, Katarzyna Dettlaff1
1. Department of Pharmaceutical Chemistry, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland; Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 39-52
Data publikacji: 07-07-2023
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127423
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, demencja, schizofrenia, bezsenność, lumateperon

Streszczenie

Cel. Terapia schorzeń psychiatrycznych, w tym schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe substancje, które sprawiają, że leczenie wiąże się z mniejszą liczbą działań niepożądanych i wykorzystuje nowe mechanizmy działania. Celem artykułu jest przedstawienie właściwości, mechanizmu działania, zastosowania, ale i bezpieczeństwa lumateperonu – leku zaliczanego do substancji o działaniu przeciwpsychotycznym, który w 2019 roku został dopuszczony przez FDA (Agencję ds. Żywności i Leków) do stosowania u pacjentów ze schizofrenią i z epizodami depresyjnymi związanymi z chorobą afektywną dwubiegunową.

Przegląd piśmiennictwa. Przegląd obejmuje aktualne publikacje dotyczące skuteczności lumateperonu w leczeniu chorób psychiatrycznych – schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, ale także bezsenności i demencji. Przedstawiono właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne lumateperonu oraz dokładny mechanizm jego działania. Co więcej, omówiono również działania niepożądane i możliwe interakcje związane z zastosowaniem leku.

Wnioski. Lumateperon to lek o interesującym mechanizmie działania, unikalnym w stosunku do innych leków przeciwpsychotycznych. Na podstawie analizy badań klinicznych można stwierdzić, że jest skutecznym i bezpiecznym lekiem nie tylko w terapii schizofrenii, ale także choroby afektywnej dwubiegunowej. Duże nadzieje pokłada się także w jego zastosowaniu w leczeniu bezsenności i demencji.

Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Dettlaff
Poznan University of Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Chemistry
60-780 Poznań, Poland
email: dettlaff@ump.edu.pl