2022 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Zmiany morfologiczne w mózgu u chorych z diagnozą jadłowstrętu psychicznego. Rehabilitacja żywieniowa a neuroregeneracja

Paulina Gołębiowska1, Dariusz Włodarek2, Katarzyna Kucharska3
1. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska
2. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
3. Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (2), 141–151
Data publikacji: 02-09-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.124606
Słowa kluczowe: zmiany morfologiczne mózgu, atrofia mózgu, jadłowstręt, psychiczny, rehabilitacja żywieniowa, neuroregeneracja

Streszczenie

Cel. W badaniach z wykorzystaniem technik neuroobrazowania stwierdzono zmiany występujące w mózgach pacjentów chorujących na jadłowstręt psychiczny (JP) takie jak: zmniejszenie objętości mózgu, pogłębienie bruzd i szczelin w mózgu, poszerzenie komór bocznych, a także zwiększenie ilości płynu mózgowo-rdzeniowego. Celem pracy jest przegląd badań dotyczących zmian struktury mózgu pod wpływem niedożywienia w JP oraz neuronalnej odbudowy mózgu w okresie rekonwalescencji.

Przegląd piśmiennictwa. Do przygotowania poniższego artykułu posłużyły wyniki badań neuroobrazowych osób chorych na JP opublikowane w czasopismach polskich i anglojęzycznych w latach 1990–2022. Dokonano również przeglądu badań dotyczących wpływu terapii żywieniowej na cofanie się zmian strukturalnych w mózgu w JP opublikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych w latach 1990–2022.

Wnioski. W JP dochodzi do powstawania ubytków strukturalnych w OUN, spadku całkowitej objętości mózgu (TBV) oraz objętości jego poszczególnych struktur mózgowych, tj. wyspy, hipokampu, móżdżka. W procesie regeneracji mózgu istotne jest, aby osoby z JP otrzymywały dietę urozmaiconą o dużej gęstości energetycznej i odżywczej, która umożliwi prawidłowy przebieg procesów odbudowy w organizmie.

Adres do korespondencji:
Paulina Gołębiowska
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej‑Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Poland
email: paulina.golebiowska95@gmail.com