2022 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Korzystny wpływ probiotyku uszczelniającego barierę jelitową na obniżenie parametrów ryzyka zespołu metabolicznego – opis przypadku

Beata Trędzbor1, Krzysztof Krysta1, Marek Krzystanek1
1. Katedra i Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (2), 161–169
Data publikacji: 02-09-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.124735
Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, schizofrenia, mikrobiom, probiotyk

Streszczenie

Wstęp. Ryzyko zespołu metabolicznego u pacjentów chorujących na schizofrenię jest znacząco wyższe niż w populacji ogólnej. Konsekwencją tego faktu jest skrócenie okresu życia w tej grupie pacjentów nawet o 20–25%. Poszukiwanie metod prowadzących do zmniejszenia czynników ryzyka zespołu metabolicznego jest istotne w zapobieganiu konsekwencjom sercowo-naczyniowym. Dysbioza zaburza integralność bariery jelitowej, przyczyniając się do stanu ogólnozapalnego. Proces ten powiązany jest z zaburzeniami metabolicznymi, gospodarki cukrowej i z otyłością.

Opis przypadku. Przedstawiono opis 24-letniej pacjentki chorującej na schizofrenię paranoidalną. Ze względu na brak poprawy stanu psychicznego oraz okresy braku współpracy wielokrotnie modyfikowano farmakoterapię. Ostatecznie uzyskano remisję po zastosowaniu klozapiny z paroksetyną. U pacjentki stwierdzono zespół metaboliczny. Dołączano do leczenia probiotyk uszczelniający barierę krew–jelita. Po trzech miesiącach stosowania probiotyku zaobserwowano normalizację poziomu glikemii, cholesterolu całkowitego, LDL, obniżenie wartości poziomu insuliny, zmniejszenie poziomu insulinooporności.

Komentarz. Wprowadzenie do leczenia probiotyku o właściwościach uszczelniających barierę krew–jelita może spowodować redukcję parametrów ryzyka zespołu metabolicznego. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia powyższych obserwacji.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Beata Trędzbor
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
email: beataziarko@poczta.onet.pl