2022 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Farmakoterapia podczas interwencji zespołów ratownictwa medycznego u osób z zaburzeniami psychicznymi – obserwacja dwuletnia

Łukasz Dudziński1, Tomasz Kubiak2
1. Akademia Bialska Nauk Stosowanych, Biała Podlaska, Polska
2. Akademia Nauk Stosowanych, Poznań, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (2), 95–106
Data publikacji: 02-09-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.124605
Słowa kluczowe: farmakoterapia, farmakologia, zaburzenia psychiczne, Państwowe Ratownictwo Medyczne

Streszczenie

Cel. Ocena częstotliwości stosowania i rodzaju podanych leków podczas interwencji zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Materiał i metody. Badanie obejmowało retrospektywną analizę wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Materiał stanowiły karty zlecenia wyjazdu i karty medycznych czynności ratunkowych. Obserwowano dwa okresy: okres I (1.03.2019–29.02.2020) i okres II (1.3.2020–28.02.2021).

Wyniki. W dwuletnim okresie analizy ZRM w badanym rejonie operacyjnym zrealizowały 14 972 wyjazdy (I – 7531, II – 7441). 862 zdarzenia (5,75% całości) spełniały częściowy cel analizy (pacjent z zaburzeniami psychicznymi). W 92 interwencjach ZRM wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi podawano środki farmakologiczne, w sumie było to 100 leków, najczęściej hydroksyzyna (41%), diazepam (33%), kaptopryl (6%), PWE500 (6%). Pacjentami częściej byli mężczyźni (53,26%).

Wnioski. Większość interwencji ZRM wymagających podania leków związana jest z nadużywaniem alkoholu i silną reakcją na stres. Decyzja o podaniu leków na etapie przedszpitalnym musi być przemyślana ze względu na interakcje z lekami przyjmowanymi na stałe. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na częstotliwość podawania leków w interwencjach ZRM.

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Dudziński
Academy of Applied Sciences
95/97 Sidorska Str.
21-500 Biala Podlaska, Poland
email: lukasz_dudzinski@o2.pl