2022 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 2

Edytorial

Edytorial

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (2), 91–94
Data publikacji: 02-09-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.124901