2022 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Nomenklatura oparta na Neuronauce – zmiana paradygmatu klasyfikacji leków psychiatrycznych

Piotr Podwalski1, Jerzy Samochowiec1
1. Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland; Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (1), 35–47
Data publikacji: 28-07-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.117700
Słowa kluczowe: leki psychotropowe, neuronauka, nomenklatura

Streszczenie

Cel. Celem pracy było przedstawienie ogólnych założeń oraz ograniczeń nowego systemu klasyfikacji substancji farmakologicznych wykorzystywanych w psychiatrii, tj. Nomenklatury opartej na Neuronauce (Neuroscience-based Nomenclature, NbN).

Przegląd wybranego piśmiennictwa. Dokonano przeglądu aktualnych publikacji dotyczących możliwości wykorzystania NbN w klasyfikacji substancji leczniczych. Zaprezentowano aktualnie obowiązującą klasyfikację oraz jej ograniczenia. Omówiono strukturę NbN oraz opisano jej praktyczne użycie. Przeanalizowano również ograniczenia związane z klasyfikacją NbN.

Wnioski. Na podstawie aktualnej literatury możemy stwierdzić, że klasyfikacja psychofarmaceutyków NbN może okazać się przełomem w tej dziedzinie. Zgodnie z założeniami NbN jest systemem regularnie aktualizowanym. Dzięki olbrzymiej ilości informacji oraz dostępnej aplikacji mobilnej klasyfikacja NbN ma szansę wejść do codziennej praktyki klinicznej.

Adres do korespondencji:
Piotr Podwalski
Katedra i Klinika Psychiatrii
Pomorski Uniwersytet Medyczny
26 Broniewskiego Str., 71–460 Szczecin, Poland
email: piotr.podwalski@pum.edu.pl