2022 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Możliwości terapeutycznego działania kannabinoidów w chorobach neurodegeneracyjnych

Anna A. Kaszyńska1
1. University of Social Sciences and Humanities; Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (1), 49–58
Data publikacji: 28-07-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.117701
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, układ endokannabinoidowy, choroby neurodegeneracyjne, kannabinoidy/ medyczna marihuana

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest wykazanie możliwości terapeutycznego działania kannabinoidów, takich jak tetrahydrokannabinol (THC), i kannabidiol (CBD) w chorobach neurodegeneracyjnych.

Przegląd piśmiennictwa. Przedstawiono układ endokannabinoidowy, w skład którego wchodzą receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, a także endogenne kannabinoidy, z których najważniejszy jest anandamid, oraz enzymy regulujące syntezę i biodegradację endokannabinoidów. 

Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera (Alhzeimer’s disease, AD), choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD), choroba Huntingtona (Huntington’s disease, HD) oraz stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral sclerosis, ALS) charakteryzują się postępującą utratą określonych subpopulacji neuronów oraz zaburzeniami w zakresie wielu neuroprzekaźników mózgowych. W chorobach tych występuje również patologiczna akumulacja białek (jak np. białka tau), upośledzenie układu lizosomalnego, ekscytotoksyczność, stres oksydacyjny i cechy stanu zapalnego układu nerwowego. Układ endokannabinoidowy może modulować zjawiska związane z neurodegeneracją. Dzieje się tak poprzez efekty zależne od receptorów kannabinoidowych – następuje aktywacja receptorów CB1, powodująca normalizację przekaźnictwa glutaminergicznego oraz zwiększenie autofagii, aktywacja receptorów CB2, powodująca osłabienie cech zapalenia, a także redukcja stresu oksydacyjnego – niezależna od receptorów kannabinoidowych. W artykule przedstawiono dane na temat korzystnego działania kannabinoidów na objawy chorób neurodegeneracyjnych uzyskane w badaniach eksperymentalnych na modelach zwierzęcych (AD, PD, HD, ALS), a także w badaniach klinicznych (AD, PD, HD).

Wnioski. Wyniki badań, głównie eksperymentalnych, ale także klinicznych, mogą wskazywać na korzystny wpływ kannabinoidów, które powodują redukcję niektórych objawów chorób neurodegeneracyjnych. Rezultaty te stanowią obiecujące przesłanki wymagające dalszych badań.

Adres do korespondencji:
mgr Anna Aleksandra Kaszyńska
Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
email: akaszynska@swps.edu.pl