2022 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 38, zeszyt 1

Edytorial

Edytorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (1), 5–7
Data publikacji: 28-07-2022
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.117703