2021 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 1

Errata

Errata do artykułu: The coexistence of pituitary macroadenoma and schizophrenia – practical therapeutic implications based on the case report and the literature review / Współwystępowanie makrogruczolaka przysadki i schizofrenii – praktyczne implikacje terapeutyczne na podstawie opisu przypadku i przeglądu literatury, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (4), 335–346

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 95–96
Data publikacji: 30-03-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2021.03.003