2021 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 37, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Dwa w jednym: jednoczesne stosowanie w leczeniu schizofrenii dwóch leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu

Marek Jarema1
1. 3rd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 45–51
Data publikacji: 30-03-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2021.03.001
Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie farmakologiczne, leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu

Streszczenie

Cel. W pracy dokonano przeglądu dostępnych danych o możliwości zastosowania jednocześnie dwóch leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu w leczeniu schizofrenii.

Przegląd wybranego piśmiennictwa. Mimo stosowania odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego w odpowiedniej dawce i przez odpowiedni okres zdarza się, że leczenie takie jest nieskuteczne albo przynosi tylko częściową poprawę stanu chorego. W takim wypadku zmienia się lek albo potencjalizuje jego działanie przez dodanie drugiego leku przeciwpsychotycznego, leku normotymicznego lub przeciwdepresyjnego. Jeżeli brak efektu leczenia jest spowodowany złą współpracą chorego w przyjmowaniu leków, można zastosować lek przeciwpsychotyczny o przedłużonym działaniu. Niektórzy klinicyści próbują zastosować jednocześnie dwa leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu. W pracy omówiono próby takiego leczenia, w tym przewidywane korzyści i ograniczenia.

Wnioski. Nieliczne dostępne dane nie pozwalają na sugestię, że jednoczesne stosowanie dwóch leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu przynosi jednoznaczne korzyści w leczeniu schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Marek Jarema
Institute of Psychiatry and Neurology
3rd Department of Psychiatry
9 Sobieskiego Str.
02-957 Warsaw, Poland
email: jarema@ipin.edu.pl