2019 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 3-4

Artykuł kazuistyczny

Osiemnastoletnia obserwacja pacjenta z rozpoznaniem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego o bardzo wczesnym początku

Agnieszka Słopień1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (3–4), 201–209
Data publikacji: 03-03-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.12.002
Słowa kluczowe: dzieci i młodzież, choroba afektywna dwubiegunowa, lit

Streszczenie

Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u dzieci i młodzieży jest zróżnicowany oraz uwarunkowany specyfiką wieku rozwojowego. Szczególnie dużo trudności diagnostycznych i terapeutycznych sprawiają przypadki rozpoczynające się w wieku przedpokwitaniowym. W pracy przedstawiono opis osiemnastoletniej obserwacji przypadku pacjenta, u którego objawy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych rozpoczęły się w 11. roku życia. Bardzo wczesny początek objawów, przed okresem pokwitania, związany był z szybką zmianą faz, epizodem depresji z objawami psychotycznymi i klasycznymi objawami manii. Skuteczny, a jednocześnie bezpieczny okazał się węglan litu, który przez pierwsze dwa lata po zachorowaniu pacjenta stosowany był w skojarzeniu z solami kwasu walproinowego, a w kolejnych latach w monoterapii. Przez ostatnie dwa lata, z powodu epizodów depresyjnych o umiarkowanym nasileniu, pacjent okresowo zażywał fluoksetynę. Nie stwierdzono istotnych skutków ubocznych stosowanego leczenia.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Słopień
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
tel.: +48 61 849 15 31; fax: +48 61 848 03 92
email: agaslopien@ump.edu.pl