2019 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 3-4

Recenzja książki

Omówienie książki Janusza Rybakowskiego pt. Lit – niezwykły lek w psychiatrii, Wydawnictwo Termedia 2019

Jan Jaracz1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (3–4), 219–223
Data publikacji: 03-03-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.12.005
Adres do korespondencji:
Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572, Poznań, Poland
email: jjjaracz@gmail.com