2019 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 3-4

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (3–4), 165–167
Data publikacji: 03-03-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.12.006